Eventi b2b

Meeting B2B | Aprile 2018 | Barrafranca (EN)

Meeting B2B | Settembre 27/28 2018 | Pavia

Meeting B2B | Gennaio 28/29 2019 | Barrafranca (EN)

Meeting B2B | Marzo 26/27 2019 | Barrafranca (EN)

7Meeting B2B |Giugno 27/28 2019 | Pavia

Meeting B2B | Ottobre 1/2 2019 | Barrafranca (EN)

Meeting B2B | Febbraio 4/5 2020 | Barrafranca (EN)